Aktualizacja:Awaria została usunięta 19.08.23.

Awaria sieci wodociągowej w rejonie II, w alejce nr I, sektoru II z której również zasilane są działki o numerach od 500-578.

Proszę zaopatrzyć się w wodę.