Zarząd ROD im. POGODNY na posiedzeniu zarządu 2/2024 w dniu 12.02.2024 podjął uchwałę nr 12/2024 o ustaleniu terminu zebrania sprawozdawczo-wyborczego na dzień 20 kwietnia 2024 na godzinę 17:00 w pierwszym terminie 17:30 w drugim terminie.

Zarząd ROD im. POGODNY zachęca do skorzystania z praw i obowiązków wynikających ze statutu i regulaminu PZD i czynnego udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd ROD