W dniu 12 lutego 2024 roku zgodnie z §40 [Kooptacja] Statutu PZD, Zarząd ROD im. POGODNY uzupełnił stan osobowy członków zarządu do 5 osób. Zainteresowanie pracą w Zarządzie było znikome, ostatecznie pojawiły się dwie kandydatury z których wybrana została Pani Grażyna Krzyżaniak.

Zarząd ROD im POGODNY