W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi napełnienia sieci wodnej w Naszym ogrodzie, odpowiadamy, iż otwarcie dopływu wody odbędzie się 13 kwietnia 2024 i wynika to z regulaminu korzystania z sieci wodnej, który ustalony jest na drugą sobotę kwietnia danego roku i trwać będzie do ostatniej soboty października.

Dwa tygodnie przed napełnieniem sieci wodnej pojawi się szczegółowy plan otwierania poszczególnych zaworów na obu rejonach i już przypominamy o zakończeniu prac związanych z naprawą, modernizacją czy montażem wodomierzy w sieci wodnej na dzierżawionych działkach najpóźniej na dzień przed puszczeniem wody.