W dniu 12 kwietnia 2019 roku, podczas Walnego Zebrania uchwalono nowe stawki opłat obowiązujące w 2019 roku. Zaktualizowane stawki zamieszczamy na stronie: Opłaty ogrodowe.

Zaktualizowaliśmy także Kalkulator opłat ogrodowych.

Zarząd Ogrodu