Poniżej podajemy kwoty do zapłaty za wykorzystaną energie elektryczną.  Wykazaną kwotę w kolumnie 4 należy wpłacić w kasie ogrodu lub przelewem na konto ogrodu.

Brak wpłaty należności za zużytą energię do dnia 30.11.2020r. będzie skutkować  odcięciem energii  do działki. Ponowne jej podłączenie będzie możliwe  po uiszczeniu zaległości oraz opłaty za ponowne podłączenie.

Działkowcy, którzy nie pobrali  kodów, mogą je odebrać w zarządzie ogrodu / kodów nie przesyłamy drogą elektroniczną i nie podajemy ich przez telefon/.

Zarząd Ogrodu

Lp. Kod działki Ilość zużytych kilowatów Kwota do zapłaty
1.    S2O2202 3 1,95 zł
2.    S2O2207 36 23,40 zł
3.    S2O2221 37 24,05 zł
4.    S2O2225 111 72,15 zł
5.    S2O2238 54+27 52,70 zł
6.    S2O2217 409 265,85 zł
7.    S2O2211 16 10,40 zł
8.    S2O2235 4+26 19,50 zł
9.    S2O2241 9 5,85 zł
10. S2O2236 5 3,25 zł
11. S2O2229 403+275 440,75 zł
12. S2O2242 79+1 52,00 zł
13. S2O2231 132 85,8 zł
14. S2O2228 10 6,5 zł
15. S2O2224 812 527,8 zł
16. S2O2205 25 16,25 zł
17. S2O2239 215 139,75 zł
18. S2O2216 77 50,05 zł
19. S2O2203 1+4 0,65 zł
20. S1O3319 253+9 166,40 zł
21. S1O3421 2 1,30 zł
22. S1O3411 5 3,25 zł
23. S1O3400 136 88,40 zł
24. S1O3389 122+1 79,95 zł
25. S1O3347 7 4,55 zł
26. S1O3369 369 239,85 zł
27. S1O3305 5 3,25 zł
28. S1O1066 19+18 24,05 zł
29. S1O1079 4+9 8,45 zł
30. S1O1092 35 22,75 zł
31. S1O1117 5 3,25 zł
32. S1O1001 223 144,95 zł
33. S1O1085 133+85 141,75 zł
34. S1O1004 1 0,65 zł
35. S1O1064 1 0,65 zł
36. S1O1042 7+4 7,15 zł
37. S1O1009 6+8 9,10 zł
38. S1O1031 47 30,55 zł
39. S1O1045 149 96,85 zł
40. S1O1051 166+152 206,70 zł
41. S1O1093 79+85 106,65 zł
42. S1O1108 53 34,45 zł
43. S1O1118 11 7,15 zł
44. S1O1012 1+3 2,60 zł
45. S1O1020 5+6 7,15 zł
46. S1O1034 2+5 4,55 zł
47. S1O1048 0 0 zł
48. S1O1073 6+14 13,00 zł
49. S1O1083 0 0 zł
50. S1O1103 4+11 9,75 zł
51. S1O1111 3+2 3,25 zł