Zgodnie z art. 33 ust. 2-4 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, Zarząd ROD im. "Pogodny" przedstawia działkowcom informację finansową.

Fundusz ustawowy

Wpływy 153.199,19 zł
- składka członkowska 4.931,00 zł
- opłata ogrodowa 148.268,19 zł
   
Wydatki 155.628,85 zł
Koszty działalności statutowej 26.089,84 zł
Koszty administracyjne 133.214,13 zł
- poczta 4.500,00 zł
- materiały biurowe, energia, gaz, utrzymanie terenu ogólnego 55.342,56 zł
- podatki, ubezpieczenia umowy o dzieło i zlecenia 60.272,00 zł
- księgowość 15.000,00 zł
Niedobór po uwzględnieniu nadwyżki za 2019 r. w wysokości 11.351,53 zł -2.429,66 zł

Fundusz rozwoju

Stan na 31.12.2020 r. 190.466,23 zł
Wpływy 32.850,00 zł
- wynajem świetlicy 2.350,00 zł
- wpłaty od nowych działkowców 30.500,00 zł
Wydatki inwestycyjne 73.080,64 zł

Fundusz oświatowy

Stan na 31.12.2020 r. 4.098,20 zł
Wpływy 2.232,00 zł
Koszty 523,00 zł