Zarząd ROD „Pogodny” informuje, że na Konferencji Delegatów, która odbyła się 8.04.2022 r. zatwierdzono następujące uchwały finansowe:

  • Uchwała nr 4/2022 w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminu jej wnoszenia w 2022 r. - 70 groszy od 1 m2 działki.
  • Uchwała nr 5/2019 w sprawie wysokości opłaty energetycznej i terminu jej wnoszenia w 2022 r. -  18 złotych od działki.

Zarząd nie proponował opłaty wodnej w 2022 roku.

  • Uchwała nr 6/2022 w sprawie wysokości zaliczki na wywóz odpadów komunalnych - 480 złotych od działki. (Wysokość zaliczki została ustalona na podstawie analizy ilości wywozów w roku ubiegłym i obecnym do końca marca a także ze względu na podwyższone od 1 stycznia br. koszty wywozów. Zarząd ROD zaliczkę będzie rozliczał w okresie od 01 listopada danego roku do 31 października następnego roku. W przypadku nadwyżki kwota będzie zaliczona na poczet przyszłorocznych opłat. W przypadku powstania niedoboru działkowiec będzie zobowiązany do wpłacenia wyliczonej kwoty do 30 listopada danego roku.)
  • Do uchwalonych opłat należy doliczyć zaliczki na wodę i prąd. Ich wysokość zależna jest od wysokości opłat za media wniesionych przez działkowca w roku ubiegłym tzn., że jeśli przykładowo działkowicz zużył w roku 2021 wodę na kwotę 50 zł to powinien wnieść w tym roku zaliczkę w wysokości 50 zł. Analogicznie w przypadku zużycia prądu. Powrót do przedpłat na wodę i prąd został uchwalony na KD w 2021 r. i jest podyktowany brakiem możliwości dalszego kredytowania opłat za wodę i prąd. Środki finansowe na koncie funduszu rozwoju,  z którego korzystaliśmy opłacając faktury został wykorzystany do modernizacji linii energetycznej. Środki na funduszu rozwoju nie są przeznaczone na kredytowanie faktur a na inwestowanie w infrastrukturę ogrodu.

Składka członkowska – 6,00 zł (małżonkowie posiadający działkę wspólnie wpłacają jedną składkę).

Termin wnoszenia opłat - 31 maja 2022 r.

Przypominamy, że wpłat należy dokonywać na indywidualne konta bankowe działki, których numery są do pobrania w biurze ogrodu.