Kalkulator opłat ogrodowych na rok 2024

W tytule płatności prosimy podać: stany liczników plus aktualne nr. telefonów


Opłat należy dokonać do dnia 31 maja 2024 roku. Po tej dacie, do wyliczonej sumy opłat ogrodowych należy doliczyć odsetki ustawowe.

Do kwoty wyliczonej przez kalkulator należy dodać zaliczkę na prąd i wodę w wysokości ubiegłorocznych opłat za w/w media

Nr działki
Powierzchnia działki0.00
Stawka opłaty ogrodowej [za m2]0.90
Wartość opłaty ogrodowej0.00
Opłata wodna0.00
Opłata energetyczna0.00
Opłata za wywóz odpadów komunalnych0.00
Zaliczka na pobór wody i prądu pobierana w wysokości opłat za 2024 r.
0.00
Składka członkowska PZD0.00
Wartość do zapłaty0.00
Dodatkowe opłaty - dotyczą niektórych działkowców
Opłata za brak wodomierza lub brak zgłoszenia kradzieży wodomierza (opłata 400 złotych) zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie korzystania z wody w ROD „Pogodny” w Szczecinie. 0.00
Inne opłaty dla wybranego numeru działki - wartość uzupełniana okresowo. 0.00
Kalkulator opłat za zużycie energii elektrycznej i wody na rok 2024

Niezależnie od opłat ogrodowych, działkowcy pokrywają koszty zużycia energii elektrycznej i wody. Do dnia 30 listopada należy zgłosić telefonicznie, mailowo lub osobiście w kasie ogrodu stan licznika energii elektrycznej i wodomierza, oraz dokonać zapłaty za zużytą energię elektryczną i wodę. Od wyliczonych przez kalkulator kwot należy odjąć wysokość wpłaconych zaliczek (dotyczy tych działkowców, którzy w tym roku wpłacili zaliczki na pobór wody i/lub prądu) i dopiero wyliczoną kwotę wpłacić na indywidualne konto działki. W przypadku wykazanej nadpłaty, działkowicz decyduje, czy nadwyżka pozostaje jako zaliczka na przyszły rok lub daje dyspozycję w kasie do jej zwrotu. STAWKI MOGĄ ULEC ZMIANIE
Energia elektryczna
Stawka za zużycie energii elektrycznej [1 kWh] 0.65 zł
kWh
kWh
Zużycie energii elektrycznej [kWh] kWh
Wartość do zapłaty za zużycie energii elektrycznej
Woda

Zgodnie z par. 3 ust. 3 Regulaminu korzystania z wody w ROD „Pogodny” w Szczecinie, Działkowcom, którzy nie dokonali spisania stanu wskazań wodomierza do końca października danego roku i nie rozliczyli zużycia wody do końca listopada danego roku naliczona zostanie opłata ryczałtowa w wysokości 400,00 zł (czterysta zł) od działki za miniony sezon.

Stawka za zużycie wody [1 m3] 6.18 zł
m3
m3
Zużycie wody [m3] m3
Wartość zużytej wody
Wartość do zapłaty za zużycie wody
Razem
Łączna wartość do zapłaty za zużycie energii elektrycznej i wody
Kalkulator odsetek ustawowych

Obowiązek zapłaty odsetek obowiązuje działkowców dokonujących płatności: za opłaty ogrodowe po 31 lipca, za zużycie energii elektrycznej i wody po 30 listopada, zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie PZD oraz Regulaminie ROD.


Skorzystaj z kalkulatora odsetek ustawowych Ministerstwa Finansów