Kalkulator opłat ogrodowych na rok 2021

Opłat należy dokonać do dnia 31 lipca 2021 roku. Po tej dacie, do wyliczonej sumy opłat ogrodowych należy doliczyć odsetki ustawowe. Wpłaty prosimy kierować na rachunek ogrodu nr : 41 1500 1722 1217 2006 5574 0000 prowadzony dla ROD „Pogodny” przez Bank Zachodni WBK S.A. Dokonując wpłat na rachunek ogrodu prosimy pamiętać, aby zaokrąglić wyliczoną kwotę do 10 groszy, a w tytule przelewu koniecznie zamieścić numer działki.

Nr działki
Powierzchnia działki0.00
Stawka opłaty ogrodowej [za m2]0.71
Wartość opłaty ogrodowej0.00
Opłata wodna0.00
Opłata energetyczna0.00
Opłata za wywóz odpadów komunalnych0.00
Zaliczka na pobór wody (w 2020 roku nie jest pobierana)0.00
Składka członkowska PZD0.00
Wartość do zapłaty0.00
Dodatkowe opłaty - dotyczą niektórych działkowców
Opłata za brak wodomierza lub brak zgłoszenia kradzieży wodomierza (opłata 300 złotych) zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie korzystania z wody w ROD „Pogodny” w Szczecinie. 0.00
Inne opłaty dla wybranego numeru działki - wartość uzupełniana okresowo. 0.00
Kalkulator opłat za zużycie energii elektrycznej i wody na rok 2021

Niezależnie od opłat ogrodowych, działkowcy pokrywają koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Do dnia 30 listopada należy zgłosić telefonicznie, mailowo lub osobiście w kasie ogrodu stan licznika energii elektrycznej i wodomierza, oraz dokonać zapłaty za zużytą energię elektryczną i wodę. Po tym dniu należy przyjąć wartość zużycia wody na 300 złotych oraz doliczyć odsetki ustawowe do sumy opłat za zużycie energii elektrycznej i wody.

STAWKI MOGĄ ULEC ZMIANIE
Energia elektryczna
Stawka za zużycie energii elektrycznej [1 kWh] 0.65 zł
kWh
kWh
Zużycie energii elektrycznej [kWh] kWh
Wartość do zapłaty za zużycie energii elektrycznej
Woda

Zgodnie z par. 3 ust. 3 Regulaminu korzystania z wody w ROD „Pogodny” w Szczecinie, Działkowcom, którzy nie dokonali spisania stanu wskazań wodomierza do końca października danego roku i nie rozliczyli zużycia wody do końca listopada danego roku naliczona zostanie opłata ryczałtowa w wysokości 300,00 zł (trzysta zł) od działki za miniony sezon.

Stawka za zużycie wody [1 m3] 4.95 zł
m3
m3
Zużycie wody [m3] m3
Wartość zużytej wody
Wartość wpłaconej zaliczki na pobór wody (w 2020 roku zaliczka nie jest pobierana) 0.00 zł
Wartość do zapłaty za zużycie wody
Razem
Łączna wartość do zapłaty za zużycie energii elektrycznej i wody
Kalkulator odsetek ustawowych

Obowiązek zapłaty odsetek obowiązuje działkowców dokonujących płatności: za opłaty ogrodowe po 31 lipca, za zużycie energii elektrycznej i wody po 30 listopada, zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie PZD oraz Regulaminie ROD.


Skorzystaj z kalkulatora odsetek ustawowych Ministerstwa Finansów

Wpłaty prosimy kierować na rachunek ogrodu nr :
41 1500 1722 1217 2006 5574 0000
prowadzony dla ROD „Pogodny” przez Bank Zachodni WBK S.A.
Dokonując wpłat na rachunek ogrodu prosimy pamiętać, aby zaokrąglić wyliczoną kwotę do 10 groszy, a w tytule przelewu koniecznie zamieścić numer działki.

Zarząd ROD Pogodny w Szczecinie dokłada wszelkich starań, aby prezentowane wartości opłat dla każdej działki były aktualne.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt ze skarbnikiem ogrodu i dokonanie wpłaty na podstawie informacji uzyskanych od skarbnika.