Kalkulator opłat ogrodowych na rok 2022

Opłat należy dokonać do dnia 31 maja 2022 roku. Po tej dacie, do wyliczonej sumy opłat ogrodowych należy doliczyć odsetki ustawowe.

Do kwoty wyliczonej przez kalkulator należy dodać zaliczkę na prąd i wodę w wysokości ubiegłorocznych opłat za w/w media

Nr działki
Powierzchnia działki0.00
Stawka opłaty ogrodowej [za m2]0.70
Wartość opłaty ogrodowej0.00
Opłata wodna0.00
Opłata energetyczna0.00
Opłata za wywóz odpadów komunalnych0.00
Zaliczka na pobór wody i prądu pobierana w wysokości opłat za 2021 r.
0.00
Składka członkowska PZD0.00
Wartość do zapłaty0.00
Dodatkowe opłaty - dotyczą niektórych działkowców
Opłata za brak wodomierza lub brak zgłoszenia kradzieży wodomierza (opłata 400 złotych) zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie korzystania z wody w ROD „Pogodny” w Szczecinie. 0.00
Inne opłaty dla wybranego numeru działki - wartość uzupełniana okresowo. 0.00
Kalkulator odsetek ustawowych

Obowiązek zapłaty odsetek obowiązuje działkowców dokonujących płatności: za opłaty ogrodowe po 31 lipca, za zużycie energii elektrycznej i wody po 30 listopada, zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie PZD oraz Regulaminie ROD.


Skorzystaj z kalkulatora odsetek ustawowych Ministerstwa Finansów