Zarząd ROD „Pogodny” informuje, że na Walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym, które odbyło się 21.04.2023 r. zatwierdzono następujące uchwały finansowe:

 • Uchwała nr 6/2023 w sprawie wysokości opłaty ogrodowej w 2023 r.
  - 80 groszy od 1 m2 działki.
 • Uchwała nr 7/2023 w sprawie wysokości opłaty energetycznej w 2023 r.
  19 złotych od działki.
 • Uchwała nr 8/2023 w sprawie wysokości opłaty wodnej w 2023 r.
  24 złotych od działki.
 • Uchwała nr 9/2023 w sprawie zaliczki na wywóz odpadów komunalnych w 2023 r.
  480 złotych od działki.
 • Do uchwalonych opłat należy doliczyć zaliczki na wodę i prąd. Ich wysokość zależna jest od wysokości opłat za media wniesionych przez działkowca w roku ubiegłym tzn., że jeśli przykładowo działkowicz zużył w roku 2022 wodę na kwotę 50 zł to powinien wnieść w tym roku zaliczkę w wysokości 50 zł. Analogicznie w przypadku zużycia prądu. Powrót do przedpłat na wodę i prąd został uchwalony na KD w 2021 r. i jest podyktowany brakiem możliwości dalszego kredytowania opłat za wodę i prąd. Środki finansowe na koncie funduszu rozwoju,  z którego korzystaliśmy opłacając faktury został wykorzystany do modernizacji linii energetycznej. Środki na funduszu rozwoju nie są przeznaczone na kredytowanie faktur a na inwestowanie w infrastrukturę ogrodu.

Składka członkowska – 6,00 zł (małżonkowie posiadający działkę wspólnie wpłacają jedną składkę).

Termin wnoszenia opłat - 31 maja 2023 r.

Przypominamy, że wpłat należy dokonywać na indywidualne konta bankowe działki, których numery są do pobrania w biurze ogrodu.