Rodzinny Ogród Działkowy “Pogodny” istnieje od 1946 roku, a od kilku lat funkcjonuje pod obecną nazwą. Warto podkreślić, iż na części terenów obecnego ogrodu jeszcze przed 1939 rokiem istniały ogrody działkowe. Po roku 1946 ogród wielokrotnie zmieniał kształt i wielkość. Pozostałością zmian jest niespójna numeracja, która może wprawić w zakłopotanie nowych działkowców i gości, których zapraszamy do odwiedzenia naszych działek.

Poniżej zamieszczamy plany ogrodu: orientacyjny i bardziej szczegółowy, zawierający numerację działek. Zdajemy sobie sprawę z niedoskonałości tych planów. Pracujemy nad ich nową wersją, ale  obecnie mamy tylko to, co zamieszczamy poniżej. Jeśli mogą nam Państwo pomóc w sporządzeniu nowych, które moglibyśmy w późniejszym okresie przenieść na nowe tablice informacyjne, to prosimy o kontakt.

Orientacyjny plan ogrodu

Sektorowy plan ogrodu 1 m

Szczegółowy plan ogrodu

Plan dziaek 2019 scaled m