Regulamin korzystania z sieci wodociągowej uchwalony w dniu 21 czerwca 2021 roku podczas obrad Konferencji Delegatów członków PZD zrzeszonych w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. „Pogodny” w Szczecinie. Regulamin obecny zastępuje poprzedni regulamin z 9.04.2016 r. i wcześniejsze zawarte umowy na korzystanie z sieci wodociągowej. Obowiązuje wszystkich działkowców posiadających prawo do działki w ROD im. „Pogodny”.

Uchwała  17/2019 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w ROD im. „Pogodny” w Szczecinie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wytycznych do remontu lub budowy sieci wodnych i energetycznych porządkuje budowę sieci wodnej w ogrodzie. Zgodnie z jej zapisami, sieć wodna:

  1. Budowana będzie z wykorzystaniem rur plastikowych, z łącznikami odpornymi na korozję.
  2. Zakończeniem sieci znajdującym się przed ogrodzeniem działki będzie zawór i wodomierz, umieszczone w zamykanej studzience, umożliwiającej dostęp upoważnionym przez Zarząd Ogrodu osobom w celu odczytu wskazań wodomierza lub odcięciu wody na działkę, na której wystąpiła awaria.
  3. Podłączenie działki od wodomierza do punktów odbioru wody na działce należy do działkowca.
  4. Przy rozgałęzieniu sieci wodnej na poszczególne alejki, w studzience zostanie umieszczony zawór odcinający alejkę oraz wodomierz mierzący zużycie wody w alejce.
  5. Odczyt liczników wskazań wodomierzy oraz ich plombowanie będą dokonywane przez upoważnione przez Zarząd Ogrodu osoby, co nie wyklucza obecności działkowców.