Regulamin uchwalono podczas Walnego Zebrania Członków Polskiego Związku Działkowców skupionych w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym “Pogodny” w Szczecinie, w dniu 9 kwietnia 2016 roku. Regulamin zastępuje dotychczas zawarte umowy na korzystanie z wody i obowiązuje wszystkich działkowców posiadających prawo do działki w ROD “Pogodny”.

Uchwała nr 17/2019 w sprawie wytycznych do remontu lub budowy sieci wodnych i energetycznych porządkuje budowę sieci wodnej w ogrodzie. Zgodnie z jej zapisami, sieć wodna:

  1. Budowana będzie z wykorzystaniem rur plastikowych, z łącznikami odpornymi na korozję.
  2. Zakończeniem sieci znajdującym się przed ogrodzeniem działki będzie zawór i wodomierz, umieszczone w zamykanej studzience, umożliwiającej dostęp upoważnionym przez Zarząd Ogrodu osobom w celu odczytu wskazań wodomierza lub odcięciu wody na działkę, na której wystąpiła awaria.
  3. Podłączenie działki od wodomierza do punktów odbioru wody na działce należy do działkowca.
  4. Przy rozgałęzieniu sieci wodnej na poszczególne alejki, w studzience zostanie umieszczony zawór odcinający alejkę oraz wodomierz mierzący zużycie wody w alejce.
  5. Odczyt liczników wskazań wodomierzy oraz ich plombowanie będą dokonywane przez upoważnione przez Zarząd Ogrodu osoby, co nie wyklucza obecności działkowców.