Uwaga Działkowcy, na podstawie uchwały nr 44/2020 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2020 r. w związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez koronawirus COVID-19, zarząd ROD  im. Pogodny” mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo wszystkich działkowców podjął decyzję o przesunięciu terminu walnego zebrania zwołanego na dzień 26 marca 2020 roku.

O nowym terminie, po odwołaniu zagrożenia, zarząd powiadomi poprzez zamieszczenie ogłoszeń na tablicach, furtkach wejściowych i stronie internetowej www.rodpogodny.pl.

Jednocześnie informujemy, że w związku z realnym zagrożeniem epidemiologicznym, dbając o bezpieczeństwo działkowiczów, biuro i kasa ogrodu będą nieczynne do odwołania. Przeniesienia praw do działki(sprzedaż) będą przyjmowane i rozpatrywane po ustaniu zagrożenia. W sprawach nagłych prosimy o kontakt telefoniczny w dniach: poniedziałek godz. 16.00-19.00 i czwartek godz. 9.00-12.00 tel. 91 4871625.

Wszelkie informacje będą zamieszczane na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej www.rodpogodny.pl

Zarząd Ogrodu