Dotychczasowe prośby, napomnienia, działania Zarządu Ogrodu w sprawie ograniczenia ilości wyrzucanych śmieci, a tym samym zmniejszenia ponoszonych przez nas wszystkich opłat z tego tytułu, przyniosły rezultat raczej kuriozalny, a w każdym razie odwrotny od oczekiwanego. Ilość wyrzucanych śmieci nadal jest duża, co nie przeszkadza części działkowców zrzeszonych w naszym ogrodzie protestować przeciwko wysokim opłatom za ich wywóz. Zarząd Ogrodu otrzymał dwa listy w tej sprawie. Drugi list wraz z odpowiedzią zamieszczamy poniżej. List podpisało 41 osób, z których dwie były obecne na Walnym Zebraniu w 2019 roku podczas którego omawialiśmy bardzo szczegółowo problem rosnących cen oraz rosnącej ilości corocznie wyrzucanych odpadów. Dwie osoby nie miały obowiązku uczestniczenia w zebraniu, jedna nie jest członkiem PZD, a druga jest nowym działkowcem. Nie przeszkadzało to w najmniejszym stopniu podpisanym pod listem osobom w kierowaniu pod adresem członków zarządu ogrodu nieprawdziwych zarzutów dotyczących: braku działań związanych z ograniczeniem ilości wyrzucanych śmieci, brakiem kontroli cen wywozu 1m3 śmieci oraz sugestii, iż zarząd ogrodu dopuszcza wywóz niepełnych pojemników. Jak jest w rzeczywistości, kolejny raz wyjaśniamy w udzielonej odpowiedzi. Podkreślamy, iż tylko samodyscyplina wszystkich działkowców może doprowadzić do zmniejszenia ilości wywożonych pojemników, a tym samym ograniczyć  opłaty z tym związane.


List w sprawie wysokich cen wywozu śmieci

Szczecin 15.06.2020
Zarząd i Komisja Rewizyjna
Rodzinny Ogród Działkowyim. “Pogodny”
71-119 Szczecin 35, skr.poczt.5

Dotyczy: Ceny za odpady w 2020 r.

Po dzisiejszej informacji zasięgniętej w Polskim Związku Działkowców Okręg w Szczecinie, informujemy, że ze względu na pandemię i zakaz organizowania zgromadzeń powyżej 150 osób, zobowiązani jesteśmy do wniesienie opłat w w wysokości opłat z poprzedniego roku tak jak w pozostałych ROD. Okręg poinformował nas, że nie powinni Państwo ustalać cen za wywóz śmieci bez walnego zgromadzenia,  w dodatku 100% wyższych z informacją , że może być jeszcze drożej. Sprawdzaliśmy ceny, dzwoniliśmy do centrali w Dąbiu i na tle Szczecina, ale i Polski, mamy ceny najwyższe. ( sprawdzane nawet w stolicy). To już kolejny raz kiedy podnosicie drastycznie ceny za wywóz odpadów, nie robiąc nic aby to zmienić. Ceny rosną,  o czym wiedzą wszyscy, jednak inne ROD-y poradziły sobie tak,  że w Szczecinie i okolicy ceny wahają się w granicach 80 – 180 zł rocznie.

Jaka jest więc do tej pory rola Zarządu – podnoszenie cen?

Trzeba to zmienić i szukać już dzisiaj rozwiązań, które zmniejszą te opłaty. Tak jak poczyniły inne ROD-y. Centrala poinformowała nas, że nawet nie trzeba robić walnego zgromadzenia aby zainstalować monitoring, gdyż posiadacie Państwo tak zwane fundusze na rzecz rozwoju ( bieżące środki) z których można założyć monitoring.

Dlatego prosimy Zarząd, aby jak najszybciej jak to możliwe:

  • uruchomić lub zainstalować nowy monitoring przy pojemnikach na odpady. Obecnie kamera wi=fi z rejestracją w chmurze to kost ok. 500 zl, co nie stanowi dużego obciążenia dla tak dużej ilości działek.
    Nie zgadzamy się aby Zarząd w dalszym ciągu nie stosował kamery, fotopułapek, które są jeszcze tańsze w użytkowaniu.
    Takie działania z czasem uregulowałyby sprawy odpadów w naszym ROD, tak jak uregulowało w innych ogrodach.
  • Zmienić kontener na odpady zielone i komunalne, tak aby znacząco zmniejszyć koszta.
  • Zakazać gromadzenia wszelkich gabarytów i innych zbędnych odpadów z altanek w pojemnikach i pod nimi. Wszelkie informacje muszą być podane dużym pogrubionym drukiem, a nie drobnym maczkiem na tablicy.
  • Poinformować koniecznie o wywożeniu gabarytów do eko-portów we własnym zakresie. Informacja o konieczności rozdrabniania odpadów, których nie da się kompostować jak drzewa, krzewy i nie wrzucania ich w workach, co powoduje bardzo szybkie zapełnianie obecnego kontenera.

Centrala zasugerowała, że powinna być osoba kontrolująca śmieci i najczęściej jest to w zakresie pracy gospodarza ROD, który ugniata śmieci, sprawdza czy kontener jest zapełniony i dopiero wtedy zgłaszany jest wywóz kontenera. Są dowody na to, ze były na naszych działkach  wywożone puste kontenery, a robiąc zdjęcia kierowca zrzucił kontener i zasłaniając się odjechał. To jest sytuacja niewyobrażalna i również doskonale znana centrali w Dąbiu, gdyż inne ROD-y też zgłaszały ten problem. Tą sytuację również rozwiązuje monitoring.

Prosimy Zarząd i Komisję Rewizyjną o podanie szczegółów ofert cenowych, jakie były brane pod uwagę przy wyborze firmy wywożącej odpady. Chcemy sprawdzić te oferty.

Podane na tablicy ilości wywozów I kwartału  2018. 2019 i 2020 to wielka zagadka. Jak mogła wzrosnąć niemal 4 krotnie ilość wywozów 2018 w stosunku do 2020 r , kiedy dopiero w marcu zaczyna się ruch na działkach?

Ponieważ od kilku lat największą ilość odpadów i gabarytów wywożą nowi dzierżawcy działek, należy ich informować o obowiązku wynajęcia kontenera na własny koszt, tak jak było kiedyś i egzekwować ten nakaz. Ze zgrozą patrzymy na to co ląduje w kontenerze za to płacimy wszyscy. Jednak nie może być tak,  i jest to dla nas niezrozumiałe, że płacimy więcej niż ustalone ceny 1 lipca 2020 w gminie chociażby Kołbaskowo, gdzie wg uchwały XVIII/210/2020 roczna cena za odpady komunalne za domek letniskowy lub inna nieruchomość na cele rekreacyjne wynosi 180 zł. U nas dla jednej działki cena już wynosi 360 z zagrożeniem 100 zł dopłaty.

Tej sytuacji nie rozumiemy my, ani centrala w Dąbiu, gdyż o takich cenach nawet nie słyszeli.

Prosimy więc Zarząd przede wszystkim o monitoring wywozu odpadów , zlecenie gospodarzowi kontroli wywożenia odpadów, głównie w miesiącach martwych, kiedy kontenery nie są tak szybko zapełnianie, a płacimy za każdy wywóz a nie za ilość, gdyż w ten sposób bardzo szybko sytuacja ulegnie zmianie.

Przykładów takiego działania jest bardzo dużo w innych ogrodach.

W załączeniu przesyłamy skan podpisów działkowców, które były zbierane dosłownie jeden dzień dla przykładu, że nikomu nie podoba się obecna sytuacja

Z poważaniem działkowcy
Lista zawierająca 41 Nazwisk i numerów działek znajduje się w biurze ogrodu.

Ze względu na przepisy dotyczące ochrony danych osobowych nie jest możliwe jej zamieszczenie na stronie internetowej ogrodu.


Odpowiedź Zarządu ROD Pogodny.

Szanowni Państwo, Zarząd Rodzinnego Ogrodu „Pogodny” w Szczecinie pragnie podziękować Państwu za prospołeczną postawę oraz zainteresowanie sprawami ogrodu, a w szczególności opłatami ponoszonymi  przez ogród za wywóz odpadów. W pierwszej kolejności zobowiązani jesteśmy jednak doprecyzować i przypomnieć zagadnienia poruszane podczas ubiegłorocznego Walnego Zebrania oraz opisywane na stronie internetowej ogrodu oraz tablicach informacyjnych.

Poruszany przez Państwa problem cen wywozu odpadów nie pojawił się w tym roku. O podwyżce cen o 47% mówiliśmy rok temu. Od kilku lat zwracamy uwagę nie tylko na rosnące ceny ale przede wszystkim na rosnącą ilość odpadów wyrzucanych przez działkowców. Do pojemników powinny trafiać takie odpady jak te, które trafiają do kosza na śmieci w każdej kuchni, a znajdujemy tam przede wszystkim odpady zielone, które powinny trafić na kompostownik. Ponadto trafiają tam takie rzeczy jak: szafy, szafki, kanapy, fotele, krzesła, kuchenki, opiekacze, lodówki, wózki, parasole, gruz, deski, papa, szkło. Pełnej listy odpadów, które powinny trafić do ekoportu a nie do pojemników w ogrodzie, nie sposób wymienić.  Jak do tej pory na nic się zdały próby selektywnego zbierania odpadów. Kilka lat temu Zarząd Ogrodu zorganizował podstawienie pojemników na odpady zielone, w ubiegłym roku, pojemniki do selektywnego zbierania odpadów. W tym roku, wyznaczył miejsce do składowania gałęzi, które miały być docelowo pocięte na zrębki. Za każdym razem koniec był taki sam. Do pojemników na odpady zielone trafiały wszelkie odpady i musieliśmy pokryć koszty wywozu odpadów zmieszanych, a nie zielonych. Remondis odmówił współpracy bo do pojemników przeznaczonych do segregacji odpadów trafiało wszystko, co się dało wyrzucić. Oprócz gałęzi do cięcia na stertę trafiły: trawa, odpady zielone, walizki, meble, gruz, na które potrzeba podstawić dodatkowe pojemniki. Z tego powodu Państwa wskazanie, iż „Trzeba to zmienić i szukać już dzisiaj rozwiązań, które zmniejszą te opłaty” są wyjątkowo nietrafne. Podobnie jak opieranie się na przykładach z innych ogrodów. Nie wątpimy, iż są ogrody, które płacą znacznie mniej za wywóz odpadów. Jeśli jednak chcą Państwo podawać je za przykład, to powinni Państwo przede wszystkim opierać się na zdyscyplinowaniu samych działkowców. Jeśli zechcą Państwo zadać sobie trochę trudu i nie poprzestawać na proteście, to prosimy porównać ceny za wywóz 1m3 odpadów pobierane przez obsługującą ogród firmę TOWAR, do opłat pobieranych przez inne przedsiębiorstwa. Kopie faktur wywiesiliśmy na tablicach ogrodowych. Szybko okaże się, iż stawianie Zarządowi zarzutu o brak dbałości o obniżenie kosztów wywozu odpadów nie znajduje podstaw, jest jedynie Państwa imaginacją. Dalece posuniętą złośliwością lub brakiem podstawowej wiedzy na temat funkcjonowania ogrodu, w którym mają Państwo działki jest stwierdzenie: „To już kolejny raz kiedy podnosicie drastycznie ceny za wywóz odpadów, nie robiąc nic aby to zmienić”. Wspomniany przez Państwa monitoring funkcjonował w ogrodzie przez kilka lat i – podobnie jak kontenery na odpady zielone, pojemniki do segregacji odpadów, wyznaczanie miejsc do składowania gałęzi – nie sprawdził się. Zdecydowana większość „sprawców” pozostała nierozpoznana a przepisy RODO nie zezwalają nam na rozpowszechnienie wizerunku w celu identyfikacji. Niejednokrotnie zwracaliśmy uwagę działkowcom wyrzucającym odpady zielone do kontenerów ogrodowych uwagę na niestosowność takiego zachowania, w tym także jednej z osób podpisanej pod Państwa listem. Efekt zawsze jest podobny i w odpowiedzi słyszymy: „Przecież za to płacę”, „Inni też wyrzucają?”, „A co ja mam z tym zrobić?”, „Ja to mam mało tych gałęzi, zobaczcie co inni wyrzucali”. Odpowiedzi świadczą o całkowitym braku szacunku dla innych działkowców, a Państwo się dziwią, że rosną opłaty za wywóz śmieci? Państwo protestują, podczas gdy jedna z osób podpisanych pod listem zachowuje się tak samo? Państwo żądają okazania dokumentów ignorując pracę Komisji Rewizyjnej, która jest właśnie od tego by kontrolować pracę Zarządu i w której przeważnie brakuje chętnych do pracy? Udzielają Państwo rad jak Zarządzać odpadami podczas gdy większość rozwiązań był już stosowana i nie przyniosła rezultatów? Informują Państwo iż trzeba zakazać czegoś, co już zostało wyraźnie zakazane w Regulaminie Ogrodu? Powołują się Państwo na mityczną, nieistniejącą „Centralę”, którą w rzeczywistości jest Oddział Okręgowy, który nie ma dostatecznej wiedzy o działaniach Zarządu ROD Pogodny. Podają Państwo przykłady rozwiązań funkcjonujących poza ogrodem, przykładów sprzecznych z prawem dotyczącym funkcjonowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Napisali Państwo swój sprzeciw przeciwko wysokim opłatom za wywóz śmieci. Skierowali Państwo pod adresem Zarządu zarzut, iż bezprawnie podwyższa opłaty. To nieporozumienie, opłaty za: wodę, energię elektryczną, wywóz odpadów wynikają wprost z otrzymanych przez ogród faktur. Jeśli stany liczników i ilość zgłoszonych do wywozu kontenerów zgadzają się z danymi na fakturach, to jedynie co może zrobić Zarząd Ogrodu, to zapłacić i podzielić koszty na działkowców. O ile w przypadku wody i energii elektrycznej można to zrobić kierując się zużyciem wskazanym przez podliczniki, to w przypadku wywozu odpadów nie jest możliwe ustalenie, który z działkowców wyrzuca ich więcej, a który mniej, dlatego wszystkie działki są obciążane tą samą opłatą. Ponadto, mylą Państwo obowiązek ze zwyczajem. To, że zwyczajowo, corocznie dyskutujemy na Walnym Zebraniu o wysokości pobieranych zaliczek na wywóz śmieci, nie znaczy, że w przypadku gdy pobrane zaliczki nie pokryją kosztów wywozu odpadów, wszyscy działkowcy z Zarządem Ogrodu włącznie nie pokryją różnicy. Pokryją, w opłatach pobieranych w kolejnym roku.

Na zakończenie tego listu pragniemy podzielić się z Państwem naszymi spostrzeżeniami. Z jednej strony cieszy nas zainteresowanie sprawami ogrodu, z drugiej strony Państwa list zakrawa na kpinę. Jak bowiem traktować list podpisany przez 41 (w pozycji 29 i pozycji 30 jest jedno nazwisko) osób, z których w ubiegłorocznym Walnym Zebraniu uczestniczyło dwoje, a dwoje było zwolnionych z tego obowiązku (jedna osoba nie był wtedy działkowcem, a jedna nie jest członkiem PZD)? Jakby tego było mało, członkowie zarządu niejednokrotnie zwracali uwagę, aby nie wyrzucać odpadów zielonych do pojemników a jedna z osób podpisanych pod Państwa listem był skłonna odpowiedzieć, że inni też tak robią i że za to płaci. Jeśli tak, to skąd się biorą narzekania na wysokie ceny? Chcemy jednak traktować Państwa list, drugi w kolejności w tej samej sprawie, jako objaw społecznego zaangażowania i przełom, dzięki rezygnacji z dotychczasowej postawy objawiającej się ignorowaniem uczestnictwa w Walnych Zebraniach oraz postawy „Płacę i wymagam”. Mamy nadzieję, iż będą Państwo konsekwentni i  nie tylko nie będą wyrzucali do pojemników tych odpadów, które tam trafić nie powinny, ale będą Państwo także zwracali uwagę innym działkowcom i dzielnie zniosą Państwo inwektywy kierowane do Państwa w podziękowaniu za Państwa prospołeczną postawę. Dla nas to chleb powszedni. Zanim jednak zechcą Państwo kolejny raz udzielić nam rad, prosimy najpierw przemyśleć swoją dotychczasową, wyłącznie roszczeniową postawę i zechcieć przysłuchać się choć raz dyskusji o problemach ogrodu omawianych podczas Walnego Zebrania lub po prostu zapytać, czy i jakie działania Zarząd już podejmował. Warto również poczytać jakie Zarząd ogrodu ma możliwości prawne do dyscyplinowania działkowców notorycznie łamiących Regulamin Ogrodu. Być może wtedy uda się Państwu zrozumieć to, co do tej pory było dla Państwa zagadką. Nie uda się to bez minimalnego chociażby zainteresowania sprawami ogrodu. List każdy może napisać, a w rzeczywistości tylko uświadomienie wszystkich działkowców co do ich wpływu na koszty wywozu odpadów może przyczynić się do ich obniżenia.