Dotyczy zmiany systemu zasilania energią eklektyczną dla działek 2-9B; 180-181; 227-228; 635-676.

W dniach  08-11.12.2020 r. oraz 16-18.12.2020 r. będzie możliwość przełączenia działki o numerach: 2-9B; 180-181; 227-228; 635-676 do podziemnej linii energetycznej / do złączy kablowych na alejkach. Termin podłączenia proszę ustalić  z Panem elektrykiem  numer telefonu 503 962 596. Koszt podłączenia  w złączu kablowym 50 zł. W altanach podłączenie jest indywidualną sprawą działkowca.

Z dniem 2.01.2021r. napowietrzna linia energetyczna dla działek 2-9B; 635-676 zostanie zlikwidowana i nie będzie możliwości korzystania z tej formy pobory energii elektrycznej.

Zarząd Ogrodu