Szanowni Państwo, odmiennie niż w latach poprzednich, zamiast Walnego Zebrania członków PZD zrzeszonych w ROD Pogodny w Szczecinie, w poniedziałek, 21.06.2021 roku o godzinie 17:00  odbędzie się Konferencja Delegatów. Konferencję poprzedzą  zebrania sektorowe, podczas których wybiorą Państwo delegatów, którzy będą Państwa reprezentować i głosować w Państwa imieniu podczas Konferencji Delegatów. Przyczyną, z powodu której Zarząd Ogrodu podjął Uchwała  nr 35/2021 z dnia 13.05.2021 roku w sprawie odbywania w ROD konferencji delegatów jest ciągle aktualne zagrożenie pandemią. W uchwale wyszczególniono podział ogrodu na sektory. Terminy zebrań sektorowych znajdą Państwo w tym pliku.

Ponadto, Zarząd ROD Pogodny przygotował nowe wersje regulaminów, prosimy o zapoznanie się z nimi:

Z poważaniem
Zarząd ROD Pogodny w Szczecinie