Przypominamy wszystkim działkowiczom, że należy przyciąć wszystkie przerastające przez ogrodzenie działki gałęzie drzew, krzewów, innych roślin i utrzymywać taki stan przez cały rok. Również na alejkach ogrodowych należy usunąć wszelkie nasadzenia.

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na rośliny kolczaste, bowiem one stanowią dodatkowo szczególne niebezpieczeństwo dla przechodzących osób, zwłaszcza dzieci.