Poniżej w tabeli zamieszczamy kwoty do zapłaty za zużytą energię. Należność jest wykazana w kolumnie 4. Osoby, które nie pobrały kodów do odczytu, mogą pobrać je w zarządzie / nie przesyłamy kodów pocztą elektroniczną/. Przypominamy, że termin rozliczenia się z ogrodem upływa 30.11.2021r.