Informacja o przebiegu Konferencji Delegatów która odbyła się  8.04.2022 r. i uchwałach podjętych przez delegatów.