Szanowni Działkowcy ROD „Pogodny”! Zwracamy się do Państwa z prośbą o większe zdyscyplinowanie w gospodarce odpadami na terenie naszego ogrodu.

Nie wrzucajcie do kontenerów gałęzi, trawy, szkła, desek oraz opon i odpadów niekomunalnych. Apelujemy o zaprzestanie pozostawiania śmieci wokół kontenera.

Prosimy również o niepodrzucanie pod pojemniki komunalne odpadów wielkogabarytowych (mebli, sprzętu AGD czy RTV, dywanów, szyb, itp.), bo to nie jest miejsce na tego typu rzeczy.

Czy koniecznie chcecie płacić coraz więcej za wywóz śmieci?

Apelujemy szczególnie do tych działkowców, którzy nie przestrzegają regulaminu ROD  przez co narażają pozostałych działkowców na coraz większe koszty i podwyżki corocznych opłat ogrodowych za działki.

Przypominamy!!!

Trawa, gałęzie i inne odpady organiczne z naszych działek nie powinny trafiać na wysypisko, ponieważ powinny być poddane kompostowaniu i zostać wykorzystane powtórnie jako cenny nawóz.

42 pkt. 1 regulaminu ROD, zobowiązuje użytkownika do wyposażenia działki w kompostownik, natomiast zgodnie z zapisem § 68 pkt. 2 regulaminu ROD zabrania się wrzucania do pojemników komunalnych na śmieci części roślin oraz nie pochodzących z działki odpadów komunalnych.

Meble, materace, tapczany to tzw. śmieci wielkogabarytowe, które powinny być usuwane przez użytkownika działki na jego koszt, a nie na koszt całej społeczności ogrodu.

Uwaga!

Zabrania się wrzucania do kontenera na śmieci:

  • różnych mebli, dywanów i chodników.
  • złomu, gruzu, szyb i innych materiałów budowlanych.
  • wszelkiego sprzętu AGD i RTV.
  • opon i innych części samochodowych.
  • pojemników o dużych gabarytach i beczek.
  • ściętej trawy oraz gałęzi.

EKOPORT chętnie to od Państwa przyjmie!!!