Na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym, który miał miejsce 21.04.2023r., wybrano nowe władze ROD "Pogodny";

  • Edyta Solecka (prezes)
  • Grzegorz Łaziński (wiceprezes)
  • Teresa Granatowska (sekretarz)
  • Danuta Zacharska (skarbnik)
  • Damian Wojciechowski (członek)