Zarząd ROD Pogodny dokłada starań, aby aleje ogrodowe były dostępne przede wszystkim dla działkowców i ich gości poruszających się: pieszo, rowerem, wózkiem inwalidzkim oraz wózkiem dziecięcym. Głównym powodem tych starań jest płytkie ułożenie rur wodociągowych w niektórych alejach oraz szerokość bocznych alejek ogrodowych utrudniająca, a w niektórych przypadkach wręcz uniemożliwiająca przejście w przypadku zaparkowania w nich pojazdu.

Zablokowanie alejek sprowadza poważne niebezpieczeństwo opóźnienia akcji ratunkowej gdy zajdzie konieczność wezwania pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji. Dla ułatwienia transportu cięższych materiałów i przedmiotów bramy ogrodu są otwierane w każdy czwartek, poza okresem zimowym.

Niezależnie od tego, Zarząd ROD Pogodny umożliwia cykliczny wjazd na teren ogrodu osobom niepełnosprawnym lub ich opiekunom oraz osobom prowadzącym znaczące prace remontowe lub budowlane na działkach. Tym osobom wydaje się upoważnienia, które zobowiązani są umieszczać za szybą pojazdów, którymi wjeżdżają na teren ogrodu. Poza nielicznymi przypadkami, gdy kierującymi pojazdami są osoby niepełnosprawne, prawo do wjazdu nie oznacza prawa do parkowania. Obowiązki osób otrzymujących przepustkę na wjazd na teren ogrodu są jasno sprecyzowane, a na przepustkach widnieje informacja o prawie lub braku prawa do parkowania pojazdu w alejach ogrodu.

Poniżej zamieszczamy wzory przepustek.

UPOWANIENIE 1 1
UPOWANIENIE 2 1
UPOWANIENIE 3 1